Asemblea xeral de socios 2015. Día 30 de abril

Convócase a asemblea xeral de socios do ano 2015 que se celebrará no Lar social do Chanto o próximo día 30 de abril, ás 18:00 horas en primeira convocatoria e ás 18:30 horas en segunda convocatoria. Hai que salientar que esta asemblea está aberta a todos os veciños. Explicaranse as actividades realizadas, presentaranse as contas do pasado ano 2015 e expoñeremos os orzamentos para o vindeiro ano 2016. Pedirlle por favor que procure asistir a dita asemblea xa que o seu voto e decisivo para a aprobación das actas e os orzamentos. Tamén poderá, de seguro, aportar una valiosa opinión respecto do traballo feito e novas iniciativas que guste propoñer. Non habendo máis novidades agradecerlle a súa colaboración, reciba un cordial saúdo.

A secretaria,

Asociación cultural Meigas e Trasgos C.I.T.

Correo: directiva@meigasetrasgos.gal

Convocatoria_xunta-2015